fbpx

Succesvolle strategieën voor fondsenwerving

Quadrifolium is er voor non-profit organisaties die aan de slag willen met fondsenwerving om hun missie zo goed mogelijk waar te maken.

Werkt jullie organisatie aan een wereld waarin

 • mensen tot hun recht komen en niemand zich buitengesloten hoeft te voelen
 • kinderen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen: op school, in sport of in de kunsten
 • kunst en cultuur bloeien en het publiek daarvan geniet
 • zorg hand in hand gaat met kwaliteit van leven
 • natuur en dieren recht hebben op bescherming

Zulke missies vragen om sterke plannen, om betrokken mensen én om passende financiering. Vanuit de reguliere financiering of eigen inkomsten kan er veel, maar niet alles wat je zou willen.  

Genoeg mooie plannen, maar niet genoeg geld?

Dan kan fondsenwerving de oplossing zijn. In ieder geval voor een deel. Om tot de optimale strategie te komen is een goede voorbereiding cruciaal. Dan weet je

 

 • waar de beste kansen op financiering liggen én waar niet
 • wat er nodig is om die kansen te verzilveren
 • hoe groot de kans van slagen is

Er kan veel, maar niet alles werkt even goed.

Ik ben Marijke Blom-Laschek. Quadrifolium is de naam van mijn bedrijf*. Ik help non-profit organisaties bij het maken van strategische keuzes en zo nodig ook bij de praktische uitvoering daarvan. Na een gedegen analyse komen we samen tot een keuze die op alle vlakken past

 • bij de organisatie en de mensen die er werken,
 • bij het project of het grote doel dat jullie voor ogen hebben én
 • bij degenen die dit doel net zo’n warm hart toedragen als jullie

Samen stippelen we de route uit en zorgen we voor middelen zodat jullie kunnen doen wat nodig is voor een betere wereld?       

 

*Quadrifolium: potjeslatijn voor een Klavertje Vier, brenger van geluk, en vanwege mijn passie voor tuinieren. Maar dat terzijde…

Het werk is voor nu gedaan. We, maar vooral jij hebt een ongelofelijke bak werk verricht en weggezet. Daarvoor namens ons allen Reuzendank! Een betere fondsenwerver kunnen we ons niet voorstellen.

Douwe Zeldenrust

directeur-bestuurder, Keunstwurk

Marijke heeft eind 2016/begin 2017 de Stichting Brabant Koor ondersteunt bij het indienen van de aanvraag ten behoeve van de Subsidie-regeling Amateurkunst 2017-2020 van de Provincie Noord Brabant. Mede dankzij haar inzet en enthousiasme heeft de Stichting voor een periode van vier jaar subsidie toegekend gekregen. Haar kennis en ervaring op het gebied van subsidieregelingen bleken hierbij bijzonder nuttig.

Frans Föllings

bestuur, BrabantKoor