fbpx

Privacyverklaring Quadrifolium Fondsenwerving en Fondsenwervendoejezo, 30 juni 2018

Hieronder lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Natuurlijk doe ik dat zo zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mogelijk.

Fondsenwervendoejezo is een onderdeel van Quadrifolium Fondsenwerving, de eenmanszaak van

Marijke Blom-Laschek

De Loo 92

5731 MK  Mierlo

E: info@quadrifolium.nl

T: 06-44842450

W: https://www.quadrifolium-fondsenwerving.nl

W: https://www.fondsenwervendoejezo.nl

KvK 59945982

Deze Privacyverklaring is op alle onderdelen van de onderneming van toepassingg

1. Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en Achternaam
 • Vestigingsadres en Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK-nummer, BTW nummer
 • Portretfoto’s

Ben je betrokken bij een organisatie of club die contact met mij heeft over een (mogelijke) opdracht,  over het cursusaanbod van Fondsenwervendoejezo of over andere werk-gerelateerde zaken, dan heb ik deze persoonsgegevens over het algemeen van jouzelf, van je werkgever of van het bestuur verkregen. Soms maak ik gebruik van data uit openbare registers, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen, zoals social media. Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor de hieronder (punt 3) genoemde doeleinden te gebruiken.

Doeleinden en grondslag

Ik verwerk persoonsgegevens om

 • jouw betaling af te kunnen handelen;
 • je berichten te kunnen sturen via email met video’s en informatie;
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Heb je contact met me opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier op de website, WhatsApp of social media, dan beschik ik over je gegevens. Deze gebruik ik om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Daaronder valt het kunnen reageren op vragen en het verstrekken van adviezen en tips als deze voor jou relevant kunnen zijn. Je mag het me altijd laten weten als je daar geen prijs op stelt. Onder aan iedere Nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden. Als de Nieuwsbrief het enige contactmoment is tussen ons bewaar je gegevens totdat je je hebt uitgeschreven. Kennen we elkaar ook op een andere manier dan bewaar ik je persoonsgegevens tenzij je aangeeft dat je wilt dat ik deze verwijder.

3 Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarbij hanteer ik de volgende bewaartermijnen

Personalia, adres en telefoonnummer:  tot 5 jaar na laatste aankoop om contact op te kunnen nemen met betrekking tot een aangekocht product

Het komt regelmatig voor dat ik te maken heb met persoonsgegevens van medewerkers,  vrijwilligers, samenwerkingspartners of een wederpartij van mijn directe opdrachtgever of klant. In mijn mailbox en/of in het dossier bewaar ik de relevante e-mails, telefoonnotities, brieven en gespreksverslagen omdat deze nodig kunnen zijn voor het uitbrengen van een offerte of het uitvoeren van een opdracht. Deze gegevens bewaar ik zolang als nodig is, maar in ieder geval tot vijf jaar na het sturen van de laatste factuur die bij de opdracht hoort.

Persoonsgegevens van mensen die geen opdracht hebben verleend, maar wel contact met mij hebben gezocht bewaar ik maximaal twee jaar.

4 Doorgifte

Ik deel je gegevens alleen voor zover nodig met de volgende organisatie die mijn dienstverlening ondersteunen:

 • B-Hosted – hosting van de website en mailservers
 • Mailchimp – voor het versturen van e-Nieuwsbrieven
 • Google Analytics – voor de analyse van gebruik en bezoek van de websites
 • Meulendijks Administratie – voor de boekhouding
 • Hollandse Nieuwe – telefoondienst
 • Moneybird en Mollie Payments – betaaldienst voor offertes, facturatie, online betalingen

 

5 Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met me op per e-mail via info@quadrifolium.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk. Als je van mening bent dat ik dit niet correct of ten onrechte doe, neem dan contact met me op. Je kunt vervolgens verzoeken om deze gegevens te rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om me te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel van je gekregen, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6 Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7 Cookies en Google Analytics

Fondsenwervendoejezo en Quadrifolium Fondsenwerving gebruiken technische , functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een zo goed mogelijk werkende website en voor jouw gebruiksgemak. Voor mij maken ze het mogelijk om de website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

8 Social media

Ik maak het je graag zo makkelijk mogelijk om de openbare content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest
 • Twitter

 YouTube

Voor mijn blogs en vlogs maak ik gebruik van YouTube, zodat ik video’s op de website kan zetten. YouTube (Google) plaatst cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

9 Wijzigingen

Als het nodig is om deze privacyverklaring te wijzigen, vind je de nieuwe privacyverklaring in ieder geval op deze website. Mocht een wijziging voor jou persoonlijk gevolgen hebben, dan laat ik dat weten.