fbpx

Kansen voor goede doelen door vergrijzing

Voor goede doelen en non profit organisaties liggen er grote kansen om inkomsten uit nalatenschappen te verkrijgen. In Nederland ontvingen goede doelen in 2016 al bijna € 300 miljoen vanuit erfenissen en legaten. En dat is nog maar een heel voorzichtige schatting. 

Een van de belangrijkste verklaringen is dat er eenvoudigweg voorlopig steeds meer ouderen komen, en dat deze nieuwe ouderen relatief veel vermogen hebben opgebouwd. In Nederland heeft circa 50% van de mensen bij overlijden een testament. En in 6% hiervan staan één of meerdere goede doelen. Hoe groter het aantal ouderen, hoe meer testamenten met een goed doel daarin.  

foto by Cheryl Winn-Boujnida @unsplash

Kinderen die vragen…

Maar wat moet je doen om het zover te brengen dat mensen jouw organisatie als begunstigde in hun testament zetten?  Uit gesprekken met opdrachtgevers blijkt dat men nog vaak het idee heeft dat mensen die hun organisatie in hun testament willen opnemen die stap vanzelf wel  zetten. Daar hoef je niet veel aan te doen, het is een kwestie van afwachten tot de notaris contact opneemt omdat je in een testament blijkt te staan. De praktijk wijst uit dat dit beeld niet klopt met de realiteit. Wie niet laat weten erfenissen te verwelkomen, valt weg tussen de goede doelen die wél laten weten hoe blij ze zijn met een nalatenschap. Het gezegde “kinderen die vragen worden overgeslagen” klopt in dit geval duidelijk niet. Maar hoe vraag je zoiets? En aan wie?

Werkwijze

De vraag wat een wervingsprogramma precies kan opleveren en wat voor jullie organisatie de beste route is, is niet op voorhand te zeggen. Dat vraagt om analyse en marktonderzoek. Hoe steekt jullie organisatie in elkaar? Wat doe je al aan fondsenwerving onder particulieren? Ken je genoeg mensen om het idee aan voor te leggen? En vooral: wat heb je deze gevers te bieden? Waarom zouden zij het belangrijk vinden dat jullie verder kunnen. Klinkt logisch, maar zoek het maar eens uit.

Precies met die zoektocht kan ik jullie helpen. In 5 stappen werken we toe naar een strategisch plan

  1. analyse van bestaande dossiers: wie heeft al eens iets aan jullie nagelaten? wat valt hiervan te leren?
  2. is er al eerder een wervingsactie gedaan? hoe liep dat? wat was de respons?
  3. marktverkenning: wie draagt jullie een warm hart toe? hoe groot is de doelgroep? wie zijn deze mensen en hoe denken ze?
  4. waar liggen kansen? zijn er obstakels? wat houd je op dit moment tegen?
  5. welke middelen zijn er beschikbaar? wat is er nodig voor de stappen die je kunt zetten?

Op basis van al deze informatie, maken we een onderbouwde roadmap. Met heldere doelen en een plan om ze daadwerkelijk te halen. 

Kan het werven van nalatenschappen ook bij jullie  werken?

Ja, daar ben ik van overtuigd! Zowel voor organisaties die al erfenissen en legaten ontvangen, als voor wie hier nog nooit mee bezig is geweest, is het mogelijk om inkomsten te werven vanuit legacy fundraising en in-memory giving.